C# ile Singleton Pattern Kullanımı

Singleton, yazılım mühendisliğinde en iyi bilinen kalıplardan biridir. Esasen, bir singleton yalnızca kendi başına tek bir instance’a izin veren ve genellikle bu instance’a basit erişim olanağı sağlayan bir sınıftır. En yaygın olarak, singletonlar instance oluştururken herhangi bir parametrenin belirtilmesine izin vermezler. Çünkü bir instance farklı paramterlerle gelen ikinci istek sorun yaratabilir. Bu nedenle aynı parametreye… Read More »

Category: C#

JavaScript Hoisting Nedir?

Hoisting Javascript’in fonksiyon ve değişken tanımlarını otomatik olarak yukarıya taşıması olayıdır. Bu davranış biçimi sayesinde javascript’de bir değişken daha tanımlanmadan kullanılabilir. Örnek 1 ve 2 aynı sonucu verir. Örnek 1 x = 5; console.log(x); //5 var x; Örnek 2 var x; x = 5; console.log(x);//5 Javascript değişken tanımlarını yukarıya taşır ancak değişkenlere set edilen değerleri… Read More »